Doneer | Donate


Wij hebben uw steun nodig!

Onze Challenge kost veel geld. De boot, inclusief uitrusting en proviand voor 6-7 weken, het inschrijfgeld, de verplichte cursussen en trainingen, onze reis-, verblijfs-, transport- en verzekeringskosten voor de boot…. alles bij elkaar ramen we deze kosten op € 139.500,-

De jeugd heeft de toekomst, maar niet ieder kind heeft de luxe om op eigen spierkracht een challenge aan te gaan. We halen tijdens deze Challenge zoveel mogelijk geld op Spieren voor Spieren, een organisatie welke zich richt op het bestrijden van spierziekten bij kinderen. www.spierenvoorspieren.nl

We need your support!

Our ocean Challenge is going to cost lot of money. The boat including equipment and provisions for 6-7 weeks, registration fee, mandatory courses & trainings, costs for traveling, accommodations, boat transport and insurance. All together we need a budget of € 139.500,-

Youth has the future! but not every child has got the luxury to perform a challenge on own muscle power. During this Challenge we collect as much money as possible for Spieren voor Spieren (Muscles for Muscles), an organization that focuses on combating children's muscle diseases 

www.spierenvoorieren.nl


Voor donaties is onze donatie policy van toepassing